Om Företaget

Truckkort Stockholm är en del av DS-1252 som sedan starten 2012 bedriver lager – logistik förvaring och administration i innerstaden av Stockholm.


Vi har uppmärksammat behovet av utbildningar för en säkrare arbetsplats och godshantering inom logistik miljö och vill med våra utbildningar tillgodose det behovet.