ኣብ ክልተ መዓልታት ኣብ ስቶኮልም ናይ ፎርክሊፍት መራሒ ኹን – ናይ ናጻ ልምምድ ርከብ!

ንፉዕ ናይ ፎርክሊፍት መራሒ ክትከውን እንተ ደሊኻ ናብ ልክዕ ቦታ መጺእካ ኣሎኻ። ሳላ ናይ ትምህርቲ ውሕስነትና፡ ምሳና ንኽትዕወት ዓቢ ዕድል ኣሎካ። ንትምህርትኻ ብቐጥታ ንኽትምዝገብ እንሆ ሰለስተ ጽቡቓት ምኽንያታት፡

 

✔ ሓደ ካብቶም ሓያላት መራሕቲ ፎርክሊፍት ናይ ሽወደን ትኸውን – ኣቶኩሮ ናብ ስሉጥነትን ድሕነትን ብምግባር።

✔ ካብ ምኩራት መማህራን ከምኡ’ውን ልዑል ውሕስነት ብመሰረት መርሓ ሕንጻጽ TLP10 ትምሃር።

✔ ብ9 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክትምሃር ትኽእል (ሽወደንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ዓረብኛ፣ ሽጳንኛ፣ ሩስይኛ፣ ቋንቋ ፖላንድ፣ ቱርክኛ፣ ትግርኛን ፋርስኛን)።

 

እቲ ትምህርቲ ናይ ክልተ መዓልታት ኮይኑ ንውልቀሰባትን ትካላትን ኣሎ። እቲ ንዓኻ ብዝበለጸ ዝሰማምዓካ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፡ ሓሙስ–ዓርቢ ወይ ቀዳም–ሰንበት። ዋጋ ንኽልቲኡ መዓልታት 2 750 ክሮኑር ጥራይ እዩ።

ተምሃራይ እንተ ዄንካ 10 % ቅነሳ ካብቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ትረክብ (ናይ ተምሃራይ ወረቐት መንነት ምሳኻ ተማላእ)።

ናጻ ልምምድ ዘለዎ ዝዓበየ ዕድል ስራሕ ንክትረክብ

እቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእካዮ ናባና ተመሊስካ ካብ ክፍሊት ናጻ በተን ዝተፈላለያ ናይ ፎርክሊፍት ዓይነታት ልምምድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። በዚ ኣገባብ ዝበዝሐ ተመኩሮ ትረክብን ስራሕ ንኽትረክብ ዘሎካ ተኽእሎ ተዛይዶን።

truckkategori1a2016

ba2016