Om företaget

Vi har uppmärksammat behovet av utbildningar för en säkrare arbetsplats och godshantering inom logistik miljö och vill med våra utbildningar tillgodose det behovet.